§1 PRZEDMIOT
1.  Poniższy regulamin określa zasady uczestnictwa w programie partnerskim WEBD (zwanym dalej WEBD PP), którego właścicielem jest Globtel Internet z siedzibą w Gdańsku.
2.  WEBD PP ma na celu promowania usług hostingowych WEBD.
3.  Przystępując do WEBD PP przyszły partner bezwzględnie akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
4.  Przystępując do WEBD PP partner WEBD PP wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych, które są niezbędne do zawiązania, rozwiązania, zmiany umowy zlecenia. Dane będą przetwarzane przez firmę Globtel Internet zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych. Partner WEBD PP oświadcza również, że został poinformowany, iż posiada prawo do wglądu oraz modyfikacji swoich danych.
Globtel Internet zobowiązuje się nie odsprzedawać danych osobowych swoich partnerów WEBD PP żadnym firmom ani osobom trzecim.
§2 ZASADY
1.  Uczestnictwo w programie WEBD PP jest dobrowolne i darmowe, a warunkiem przystąpienia do programu WEBD PP jest zarejestrowanie się i podanie swoich danych osobowych zgodnych ze stanem faktycznym.
2.  W programie WEBD PP może uczestniczyć osoba/firma mająca własną witrynę internetową, która musi zostać zaakceptowana przez Adminstratorów WEBD. Dopuszcza się by każdy partner WEBD PP miał wiele stron lecz wszystkie muszą być zaakceptowane przez Administratorów WEBD.
3.  Partner WEBD PP zobowiązuje się wstawić na swojej stronie bądĽ stronach unikalny kod wygenerowany przez system WEBD, który umożliwi identyfikację strony, z której został przysłany potencjalny klient WEBD. W momencie przejścia na ze strony partnera WEBD PP na stronę główną WEBD na dysku klienta zostanie utworzony plik cookie, który przez kolejne 2 tygodnie będzie pamietał, który partner WEBD PP go polecił. Oznacza to, że jeśli w ciągu tych 2 tygodni ten klient zdecyduje się na wykupienie jakiejkolwiek usługi WEBD to partner WEBD PP otrzyma należną prowizję o ile zostanie spełniony warunek z punktu §3.1.
4.  Zaleca się promowanie usług WEBD za pomocą banerów dostępnych na stronach WEBD. Dopuszcza się również używanie linków testowych, jednak jego treść nie może wprowadzać w błąd lub sugerować nieprawdziwych informacji.
5.  Zabrania się promowania WEBD PP na stronach zawierających treści sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym oraz zawierających treści erotyczne, rasistowskie, faszystowskie, propagujące przemoc, wzywające do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także stron propagujących treści uznane powszechnie za naganne moralnie.
Zabrania się również rozsyłania SPAMu w jakikolwiek sposób związanego z ofertą WEBD bądĽ WEBD PP.
6.  Globtel Internet oraz WEBD nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za formę promocji usług hostingowych WEBD przez partnerów WEBD PP.
§3 PROWIZJE
1.  WEBD zobowiązuję się od wypłacenia jednorazowej prowizji 10% od każdej zrealizowanej operacji, a z czasem prowizja ta może być negocjowana jednak nie wyższa niż 15%. Warunkiem negocjacji jest ilość pozyskanych nowych klientów WEBD po przez stronę bądĽ strony partnera WEBD PP. Prowizja zostanie naliczona dopiero w momencie gdy nowy klient WEBD pozyskany ze strony bądĽ stron partnera WEBD PP wpłaci należną kwotę na dowolne konto bankowe podane na stronie WEBD.
2.  Wszelkie usługi świadczone przez WEBD, które zostaną zakupione przez partnera WEBD PP na własny użytek nie są wliczane do programu WEBD PP, a tym samym nie można otrzymać od nich żadnych prowizji.
3.  WEBD nie wypłaca kwot mniejszych niż 100 PLN. Wszelkie należności regulowane będą na wyraĽne życzenie partnera WEBD PP na konto bankowe partnera WEBD PP lub przekazem pocztowym na koszt partnera WEBD PP. Należna prowizja zostanie wysłana gdy partner WEBD PP prześle na adres Globtel Internet wydrukowane i podpisane dwa egzemplarze umowy zlecenia dostępne w panelu partnera WEBD PP.
§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.  Złamanie któregokolwiek punktu regulaminu wiąże się z bezwzględną utratą statusu partnera WEBD, kasacją konta i utratą wszystkich dotychczas niewypłaconych pieniędzy na rzecz WEBD.
2. Ewentualne reklamacje należy wysyłać do Adminstratorów WEBD po przez mail'a. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
3.  WEBD zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Nowy regulamin obowiązuje od momentu opublikowania go na stronie WEBD. Każdy partner WEBD PP zostanie poinformowany o zaistniałych zmianach.
Regulamin obowiązuje od 25.04.2004 r.

Aby przystapic do PP musisz byc klientem serwisu webd.pl

Zasady uczestnictwa w programie partnerskim WEBD

Przeczytaj je uważnie - to regulamin, który jasno pokazuje, że na byciu naszym Partnerem w biznesie nie tracisz absolutnie nic. Możesz tylko zyskać. Jeśli jesteś naszym Klientem – przystępuj, jeśli jeszcze nie – nie ma co czekać.

{left_bottom_block}

Akceptujemy płatności m.in.

płatności
{right_bottom_block}

Pomoc 24/7

Całodobowy monitoring serwerów
pozwala Ci komfortowo korzystać
z usług webd.

Używamy cookies w celach świadczenia usług i statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że cookies będą one umieszczane na Twoim urządzeniu. Dowiedz się więcej.